Naar homepage

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Sande Logistics.

Sande Logistics probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten en tarieven op de site.

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden alle meegedeeld onder voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen, bepaald door marktwerking en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

Contact 

Sande Logistics
Industrieweg 5b
5091 BG Middelbeers

T.: +31 (0)13 514 43 18
F.: +31 (0)13 514 43 19
M.: +31 (0)6 52 62 21 28

E.: info@sandelogistics.nl